Onze Sponsoren:

Klik op het logo om de desbetreffende website te bezoeken

Wist u dat..

Laatste feitjes van Stichting Plusbus Halsteren - Lepelstraat

..als u vervoerd wilt worden naar bijvoorbeeld de leden-bijeenkomst van de Rabobank u zich door ons kunt laten vervoeren.

..als u eventueel met een groepje van zes á zeven personen naar een bijvoorbeeld een voorstelling in de Maagd of een ander theater in de regio wilt kunt u zich door ons laten vervoeren.

U kunt dit regelen via ons de telefoonnummer 06-38267251 of per e-mail info@plus-bus.nl

Wij helpen u graag met het vervoer!
Nieuws berichten

Laatste niews van Stichting Plusbus Halsteren - Lepelstraat

1e lustrum Plusbus

De vrijwilligers van de Plusbus vieren dit jaar het 1e lustrum. 5 jaren van inzet voor en begeleiding van de ouderen van Halsteren en Lepelstraat. Dit in samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds en ondersteund door sponsoren en donateurs.

Vijf succesvolle jaren met mooie ervaringen, leuke interacties met de gebruikers en waardevolle vriendschappen. Vanuit de centrale vaak naast het inplannen van de rit een gezellig praatje en luisterend oor. De chauffeurs ervaren de gezelligheid in de bus en hoe leuk de mensen het vinden, indien nodig, om een blokje mee om te rijden. Opmerkingen zoals “ Hé dan kom ik hier ook weer eens" of “ Zo dat is verandert hier" of “En dat allemaal voor hetzelfde geld" komen geregeld voor.

Dit vrijwilligerswerk biedt zowel voor de chauffeur als centralist veel afwisseling en voldoening, geen dagdeel is hetzelfde. Voor de middagchauffeur altijd spannend wat er voor de betreffende middag op de ritlijst staat, die steevast door de centralist enkele minuutjes na 12.00 uur via de mail toegezonden wordt en zo ook de ritlijst voor de volgende ochtend.

Diverse ritten staan, op verzoek van de gebruikers, vast op de ritlijsten zoals het bezoek aan de kapper, het wekelijkse boodschappen, de gym, het bridgen of de dagbesteding.

Op verzoek worden er ook extra ritten/uitjes gereden buiten de reguliere dagdelen. Met een groep vanaf vier personen uit eten gaan, tentoonstelling, voorstelling, muziekoptreden bezoeken etc. behoort tot de mogelijkheden. Ook dit jaar verzorgen we weer het vervoer naar de Noveen vieringen in Lepelstraat, negen dinsdagavonden vanaf 14 april en de slotviering op zondagochtend 14 juni.

Velen weten dus al hun weg te vinden naar de Plusbus en maken gebruik van de mogelijkheden die dit biedt. Dus als u behoort tot de doelgroep 55+ of te maken heeft met een beperking, aarzel niet om contact op te nemen via telefoonnummer 06-38267251 op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur.

De Plusbus is er voor u.

Hoe werkt de plusbus?

Stichting Plusbus Halsteren - Lepelstraat

Wat kunt u met een ritje Plusbus?

U kunt boodschappen doen of bij een vriendin/familie op de koffie, naar de kapper, de huisarts, de tandarts enz. De bus is bedoeld voor inwoners van Halsteren en Lepelstraat.
U kunt ook van de bus gebruikmaken voor o.a. een bezoek in het ziekenhuis Bravis te Bergen op Zoom, Zorginstellingen in Bergen op Zoom en Vrederust.
Een uitstapje naar Intratuin b.v. samen met één of meerdere vriendinnen behoort ook tot de mogelijkheden.
U kunt overal naar toe zonder een beroep te hoeven doen op kinderen, vrienden of buren.

De Plusbus is er voor U.

Nieuwe Bus Stichting Plusbus Halsteren/Lepelstraat

Hoe bestelt u de bus?

Wilt u gebruik maken van de Plusbus dan kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur bellen om een afspraak te maken voor een rit in de aansluitende middag of voor de dagen daarna. Het telefoonnummer speciaal voor de Plusbus is:

06-38267251

Wanneer rijdt de bus?

De bus rijdt op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.
U dient er rekening mee te houden, dat de bus 1 kwartier voor tot een kwartier na de afgesproken tijd kan arriveren. U dient er dus voor te zorgen dat u reisvaardig bent op het moment dat de bus voor de deur komt.
Indien er zich onverwachte omstandigheden voordoen, zal onze organisatie contact met u opnemen.

Wat kost de bus?

Een rit met de Plusbus kost €1,80 voor een enkele rit binnen de beide dorpen. De ritprijs voor het bezoek aan Bravis en de Zorginstelling in Bergen op Zoom is € 2,20 voor een enkele rit.

Wat is onze doelstelling ?

Stichting Plusbus

De Stichting heeft als doelstelling om mensen van 55 jaar en ouder, die niet meer, of onvoldoende, mobiel zijn “onder de mensen” te brengen. Daarmee wordt eenzaamheid bestreden en ontstaat een situatie waarin mensen met een zekere beperking zelf boodschappen kunnen doen, het ziekenhuis of de huisarts kunnen bezoeken of eenvoudigweg op bezoek kunnen.

De doelstelling is ook om uitsluitend met vrijwilligers te opereren om te voorkomen dat het een bedrijfsmatig karakter krijgt. De vrijwilligers ontvangen uiteraard geen vergoeding. In geen geval is het de bedoeling om bedrijven die zich bezig houden met (openbaar) vervoer te beconcurreren.

De klanten betalen een kleine bijdrage per rit. Het is zeker niet de bedoeling om winst te maken en het betreft dus een non-profit organisatie zonder winstoogmerk.
KLIK HIER VOOR ONZE BESTUURLIJKE EN FINANCIËLE VERANTWOORDING IN HET KADER VAN DE ANBI

Wat is ons beleidsplan?

Stichting Plusbus

De “Stichting Plusbus Halsteren-Lepelstraat“ bekend onder RSIN 854592520 is gevestigd in de gemeente Bergen op Zoom.
De Stichting heeft ten doel om personen van de dorpskernen Halsteren en Lepelstraat van vijfenvijftigjaar en ouder, die niet meer of onvoldoende mobiel zijn, de mogelijkheid te bieden om vervoer te hebben binnen het vervoersgebied van de gemeente Bergen op Zoom.
Op deze wijze worden hun sociale contacten uitgebreid en wordt hun eenzaamheid bestreden. Zij kunnen zelf onder andere boodschappen doen, een arts of het ziekenhuis bezoeken, bij vrienden of kennissen op bezoek gaan zonder dat zij afhankelijk zijn van familie, vrienden of kennissen.

Om dit doel te bereiken werkt de Stichting uitsluitend met vrijwilligers, die geen vergoeding ontvangen.

  • 5 Vrijwilligers vormen het bestuur van de Stichting. 2 Bestuursleden vervullen de functie van coördinator voor de centralisten en de chauffeurs.
  • Verder werken we met 5 centralisten en 2 reserve centralisten, 12 chauffeurs en 4 reserve chauffeurs.
  • De taak van de centralisten is van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur de telefonische reserveringen voor de ritten met de Plusbus aan te nemen en in te plannen en deze planning door te zenden naar de chauffeurs.
  • De taak van de chauffeurs is, volgens de hen toegezonden rittenlijst, zorgen dat zij de passagiers ophalen, hen naar hun afspraak brengen en, indien nodig, hen daarbij behulpzaam zijn. Zij verzorgen vervoer van deur tot deur.

De geldmiddelen om de bus te laten rijden genereren we op de volgende wijze:

  • We ontvangen jaarlijks gelden van een twintigtal sponsoren.
  • Er zijn donateurs, die ons ondersteunen.
  • Er komen kleine giften binnen.
  • De passagiers betalen een kleine bijdrage per rit.

Ons bestuur

We hebben een bestuur bestaande uit 5 personen n.l.


Mevr. E. Proost-van Bavel

Voorzitter

Dhr. J. van der Weegen

Secretaris

Dhr. A. de Bruijn

Penningmeester

Mevr. A. Hennes

Coördinator centralisten

Dhr. J. van Staalduinen

Coördinator chauffeurs


Wij hebben privacy hoog in ons vaandel en voldoen dan ook aan de Europeese Wetgeving die 25 mei 2018 van kracht is geworden. U kunt deze hier nalezen
Neem contact met ons op

Stichting Plusbus

Wilt u contact met ons opnemen dan kunt u mailen naar: info@plus-bus.nl of wilt u toch liever bellen dan kunt u ons bereiken op 06-38267251.

Kantoor: Dorpstraat 30, Halsteren

Rabobank NL18 RABO 0300665296

KVK

62008781

RSIN

854592520